O Nas

Publikacje

Publikacje

"Wspieranie ekonomii społecznej”, Kraków 2008

"Matryca Kurcmana – od pomysłu do realizacji”, Kraków 2008

"Poradnik projektodawcy. Praktyczne aspekty realizacji projektów EFS”, Kraków 2007

"Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie Job – sharingu", Warszawa 2007

"Moja droga do pracy. Poradnik”, Kielce 2002

"GAWROSZ II – Młodzieżowe Vademecum Poszukiwania Pracy”, Warszawa – Mielec 2001

"GAWROSZ – Młodzieżowe Vademecum Poszukiwania Pracy”, Warszawa 2000 

 "Metodyka tworzenia i organizacji Zespołów Pomocy Zawodowej”, Warszawa 2000

"Tworzymy plan rozwoju gospodarczego gminy. Poradnik dla samorządów i organizacji  pozarządowych", Warszawa 1998 

"Programy specjalne. Poradnik", Warszawa 1997 

"Kształtowanie się organizacji inwencyjnej w RUP" w „Etos pracy a problemy bezrobocia w Polsce. Biuletyn Informacyjny”, Krosno 1994

"Organizacja i metodyka działań pośrednictwa pracy" w „Pośrednictwo Pracy. Doświadczenia i problemy”, Warszawa 1994

Artykuły w miesięcznikach:

  • „Rynek Pracy”, 
  • „Świat Pracy”,
  • „Przegląd Samorządowy”.

Poniżej zamieszczamy kilka publikacji firmy Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom