O Nas

Nasz zespół

Wiesław Zaleszczuk

Prezes Zarządu

grafika przedstawia Prezesa Zarządu Grupy Doradczej Projekt

Założyciel i Prezes Zarządu Grupy Doradczej Projekt.

Socjolog – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Bankowości w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie (studia podyplomowe z zakresu zarządzania).

Certyfikowany trener oraz autor i realizator wielu programów szkoleniowych dla biznesu, samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Ekspert i konsultant renomowanych firm doradczych (IMC Consulting, WYG International, CapGemini, Ernst & Young, DelPiero). Szkoleniowiec w zakresie zarządzania, tworzenia i realizacji projektów, organizacji i restrukturyzacji firm, negocjacji oraz komunikacji.

Specjalista w zakresie usług rynku pracy oraz outplacementu. Od 2000 roku, zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych oraz zarządzaniem i rozliczaniem projektów. Twórca, realizator i szef projektów z zakresu Rozwoju Zasobów Ludzkich i rynku pracy finansowanych z funduszy amerykańskich i Unii Europejskiej (Bank Światowy, PHARE i EFS, EQUAL).   

 

KADRA TRENERSKA GDP

1.ROMAN KRACZLA

Prezes SMG/KRC Poland Human Resources, Sp. z o.o., trener z ponad 15-letnim doświadczeniem. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Śląskim i ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autor i współautor wielu programów i projektów szkoleniowych. W latach 1998 – 2002 dyrektor ds. szkoleń Dystryktu Południowego w AIG Amplico Life. Wykładowca i autor programów  trzech kierunków studiów podyplomowych realizowanych przez  Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu – Psychologia Biznesu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL), Assessment i Development Center.  Ekspert do spraw szkoleń w Górniczej Agencji Pracy. Autor artykułów poświęconych tematyce szkoleń i ZZL w czasopiśmie Personel Plus. Redaktor serii wydawniczej: Zarządzanie Kadrami. Miscellanea. Ukończył Akademię Trenera  organizowaną przez Polsko-Amerykańską Fundację  Wolności, oraz Seminarium Doskonalenia Osobowości PHENIX autorstwa Briana Tracy. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dotyczących technik sprzedaży, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, wywierania wpływu, komunikacji w organizacji, budowania zespołu oraz szkoleń z zakresu ZZL.

2.MACIEJ GŁOGOWSKI

Certyfikowany trener American Certification Institute (Certified International Professional Trainer), konsultant i badacz. Wieloletni manager projektów badawczych i konsultingowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Zarządzania i Komunikacji  Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), Szkoły Trenerów Heuresis, oraz Szkoły Negocjacji w Biznesie. Doktorant i pracownik niestacjonarny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu. W pracy naukowej, zajmuje się rolą konsultingu managerskiego w zarządzaniu miejskimi jednostkami samorządu terytorialnego, zagadnieniem gettoizacji przestrzeni miejskiej oraz wykorzystaniem gier szkoleniowych w procesie nauczania. Posiada szesnastoletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji szkoleń/warsztatów. Przeprowadził ponad 1200 godzin szkoleń, m. in. w zakresie: zarządzania kompetencjami,  prowadzenia oceny pracowniczej, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, Design Thinking, komunikacji wewnętrznej, współpracy i współdziałania w zespołach projektowych, planowania i organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem, profesjonalnej obsługi klienta, Train the Trainers,  Customer Relationship Management, Prawa Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w doradztwie i badaniach o charakterze około szkoleniowym typu: identyfikacje i analizy potrzeb szkoleniowych, badania kompetencji, badania efektywności szkoleń, ewaluacje projektów rozwojowych. Realizuje także badania dotyczące satysfakcji pracowników, komunikacji wewnętrznej, kultury organizacyjnej, poziomu obsługi klienta, motywacji, zarządzania międzygeneracyjnego, równości szans i płci, jak również badania i doradztwo skierowane do administracji publicznej dotyczące rynku pracy, wspólnej ramy oceny (CAF), poziomu wykluczenia społecznego, itp.

 3. KATARZYNA MIŁEK-KONIECZNA

Absolwentka Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. F. Modrzewskiego. Wieloletnia pracownica Publicznych Służb Zatrudnienia – aktualnie Kierowniczka Filii w Krakowie w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego. Doświadczona trenerka w zakresie funduszy europejskich, zarządzania projektami, rozwoju zasobów ludzkich oraz programów rynku pracy. Kierowniczka projektów, autorka i koordynatorka kilkudziesięciu programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Szkoleniowego i innych środków UE.

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom