Szkolenia

WYNIKI ANKIET EWALUACYJNYCH SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2023 ROKU

 Wyniki ankiet ewaluacyjnych szszkolenia dla pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn.: "Usprawnienie procesu realizacji projektów niekonkurencyjnych współfinansowanych ze środków EFS+ oraz środków limitu podstawowego Funduszu Pracy" 16-17.10.2023 r., Lanckorona.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szszkolenia dla Kierowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn.: "Usprawnienie procesu realizacji projektów niekonkurencyjnych współfinansowanych ze środków EFS+ oraz środków limitu podstawowego Funduszu Pracy i optymalizacja komunikacji wewnętrznej" 11-13.10.2023 r., Lanckorona.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych szszkolenia pn.: "Zawody przyszłości i przeszłości. Wykorzystywanie zawodoznawstwa oraz klasyfikacji zawodów i specjalności w praktyce rynku pracy - warsztaty dla Kadry Kierowniczej PUP" 31.08-01.09.2023 r., Zakopane.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych warsztatów dla Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krakowie pn.: "Wpływ globalnych i ogólnoeuropejskich trendów gospodarczych na sytuację zintegrowanego rynku pracy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego" 29-30.05.2023 r., Iwonicz Zdrój.

Wyniki uzyskane poprzez wypełnienie przez Uczestników szkolenia, anonimowych ankiet ewaluacyjnych.

Ankieta podzielona na cztery części, w której wyszczególniono następujące obszary:

Część I - ocena organizacji szkolenia (3 pytania),

Część II - ocena postawy i kompetencji trenera (4 pytania),

Część III - ocena efektywności szkolenia (4 pytania),

Część IV – Dodatkowe uwagi

Ankieta zawierała pytania zamknięte oraz pytania otwarte. Ocena odbywała się poprzez zakreślenie „X” właściwej cyfry, w skali od 5 (bardzo dobra) od  1  (bardzo słaba) .

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom