• biuro@gdp-krakow.pl
  • +12 412 13 00

Nasze usługi

Szkolenia

Przedstawiamy trzy filary, stanowiące podstawę prowadzonych przez nas szkoleń:

WIEDZA – niezbędna w podejmowaniu trafnych decyzji,

ROZWÓJ – istotny w dążeniu do doskonalenia,

ETYKA – ważny drogowskaz we właściwym postępowaniu.  

Sukces firmy zależy od wielu aspektów. Najistotniejszym i zarazem najcenniejszym źródłem powodzenia są ludzie. Podniesienie jakości wykonywanej pracy i jej rezultatów zależą od wiedzy, umiejętności merytorycznych, osobowości pracowników i stworzonego im odpowiedniego środowiska pracy. Stałe podnoszenie kwalifikacji własnych i współpracowników to priorytet menedżerów nowoczesnych organizacji, to inwestycja, która procentuje. Pozycja na rynku nie jest bowiem dziełem przypadku. To dzięki kompetencjom pracowników możliwy jest rozwój firmy, wzrost zaufania klientów i pozyskiwanie nowych.

 

W kwietniu 2008 roku uzyskaliśmy wpis do rejestru insytucji szkoleniowych pod numerem 2.12/00047/2008.  

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy