• biuro@gdp-krakow.pl
  • +12 412 13 00

PROJEKTY

Projekt APAP II POWER - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja''

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-12-0119/19-00 z dnia 19 grudnia 2019r. zawartej  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej  i możliwości zatrudnienia 60 osób biernych zawodowo (w tym 33 kobiet) - mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 15-29 lat, należących do młodzieży NEET.

Wartość projektu 998 017,46 zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej stanowi: 841 129,12 zł

Grupa docelowa projektu:  60 osób (w tym 33 kobiety) w wieku 15-29 lat zamieszkujących  lub uczących się na terenie woj. małopololskiego w tym 100% stanowią osoby BIERNE ZAWODOWO nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu, należące do tzw. osób z kategorii grupy NEET.

Do projektu przyjmowane będą wyłącznie osoby zamieszkujące gminy zakwalifikowane do kategorii 3 DEGURBA OBSZARY WIEJSKIE POZA ZIT, zgodnie z Załącznikiem nr 15 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18.

Wykaz gmin został zamieszczony poniżej.

Główne rezultaty:

- podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia przez minimum 58% Uczestników projektu, którzy nie są w najtrudniejszej sytuacji oraz przez minimum 43% Uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji (w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami),

- nabycie kwalifikacji zawodowych w efekcie ukończenia szkoleń zawodowych przez 18 osób,

- nabycie udokumentowanego doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych przez 54 osoby.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPUJĄCYCH BEZPŁATNYCH FORMACH WSPARCIA

PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE:

Indywidualne poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem indywidualnego planu działania

Warsztaty Integracji i Rozwoju ( Grupowe Poradnictwo Zawodowe)

Staże zawodowe

Bony szkoleniowe

JOB- COACHING z monitoringiem realizacji IPD

Pośrednictwo pracy

Uprzejmie przypominamy, iż Uczestnicy projektu zainteresowani udziałem w szkoleniach zawodowych powinni dostarczyć do Biura projektu promesę zatrudnieniową od pracodawcy. Wzór promesy znajduje się w plikach do pobrania.

Informujemy, iż projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestniczkom i Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach celu tematycznego 9 w RPO jeśli spełniają oni kryteria udziału w projekcie wskazane w Regulaminie rekrutacji.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w ramach następujących CYKLI REKRUTACJI:

I CYKL: I-II 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 1: II 2020.

II CYKL: III-IV 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 2: IV 2020.

III CYKL: V-VI 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 3: VI 2020.

IV CYKL: VII-VIII 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 4: IX 2020.

V CYKL: IX-X 2020. Ogłoszenie listy rekrutacyjnej nr 5: X 2020.

Realizator projektu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w zakresie wyżej wymienionych terminów rekrutacji.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

 UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - w przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu Realizator prosi o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu : 519746920 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        w celu udzielenia wszelkiej pomocy i/lub dostosowania formy lub treści Regulaminu i dokumentów rekrutacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W dniu 14 stycznia 2020 r. wprowadzono korektę Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie  „APAP II POWER - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych II edycja" w tym w zakresie Kwestionariusza Rekrutacyjnego. Wersja obowiązująca tych dokumentów znajduje się w "PLIKACH DO POBRANIA".

 

 

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy