• biuro@gdp-krakow.pl
  • +12 412 13 00

PROJEKTY

Projekt „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Projekt „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” nr projektu: POWR.01.02.01-12-0037/20

 grafika przedstawia logo projektu APAP POWER KOM

jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-12-0037/20-00 z dnia 30 października 2020 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

 

 

Projekt realizowany na terenie KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO, to jest WYŁĄCZNIE POWIATÓW: 
BOCHEŃSKIEGO, KRAKOWSKIEGO, MIECHOWSKIEGO, MYŚLENICKIEGO, PROSZOWICKIEGO, WIELICKIEGO 

 

Wartość projektu 3 696 750,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 115 620,90 zł. 

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU: zwiększenie aktywności  zawodowej  i możliwości  zatrudnienia oraz poprawa indywidualnej  sytuacji  na rynku pracy 333 osób  (w tym 200 kobiet) w wieku od 15 do 29 lat, należących do grup: biernych lub bezrobotnych, imigrantów, reemigrantów w tym NEET osób odchodzących z rolnictwa, poprzez umożliwienie im nabycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych i udokumentowania doświadczenia zawodowego w rezultacie udziału w kompleksowym wsparciu, które zakończy się podjęciem zatrudnienia przez min. 60% niepracujących Uczestników projektu, a także poprawę  sytuacji na rynku pracy w przypadku  minimum 14% Uczestników - młodych osób pracujących. 

 

GŁÓWNY EFEKT projektu: 162 osoby po opuszczeniu programu podejmą pracę lub samozatrudnienie.  

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. 

 

UCZESTNICY PROJEKTU: do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku od 15 do 29 roku życia mieszkające lub pracujące lub uczące się WYŁĄCZNIE NA TERENIE NASTĘPUJĄCYCH POWIATÓW: 

BOCHEŃSKIEGO, KRAKOWSKIEGO, MIECHOWSKIEGO, MYŚLENICKIEGO, PROSZOWICKIEGO, WIELICKIEGO 

w tym osoby: 

- bierne zawodowo tzw. „młodzież NEET” (są to osoby które: nie pracują, nie uczą się w systemie stacjonarnym i nie szkolą)  

- reemigranci 

- imigranci  

- osoby odchodzące z rolnictwa i członkowie ich rodzin 

 

UWAGA! W projekcie nie mogą brać udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, chyba że równocześnie posiadają status: reemigranta lub imigranta. 

 

Dokumenty rekrutacyjne, które należy przedstawić: 

- KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (do pobrania niżej) 

- ZAŚWIADCZENIE Z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom (wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania poniżej) 

- ZAŚWIADCZENIE Z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu – tylko w przypadku osób odchodzących z rolnictwa 

 

REEMIGRANTKA/REEMIGRANT dodatkowo powinien przedstawić: 

- Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód osobisty lub paszport); 

- Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy albo 12 miesięcy (w przypadku osób bez pracy) (np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/ zameldowanie, umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego itp., oświadczenie). 

 

IMIGRANT/IMIGRANTKA dodatkowo powinien przedstawić: 

− Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości, oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej) 

Obywatele państw trzecich:  

− Dokument podróży oraz ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP;  

− Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy na terytorium RP lub dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy na terytorium RP (umowa o pracę, zgłoszenie do ZUS itp.). 

Mówimy po ukraińsku!!!  

 

ІММІГРАНТ / ІММІГРАНТ повинен додатково подавати:

- Документ, що підтверджує особу та громадянств

о (наприклад, паспорт, посвідчення особи та свідоцтво про реєстрацію місця проживання громадянина Європейського Союзу) Громадяни третіх країн;

- проїзний документ та дійсний документ, що підтверджує законність перебування на території Республіки Польща;

- Декларація про намір працювати на території Республіки Польща або документи, що підтверджують виконання робіт на території Республіки Польща (трудовий договір, повідомлення до Інституту соціального страхування тощо).

Ми розмовляємо українською  !!!

W PROJEKCIE OFERUJEMY MIĘDZY INNYMI: 

SZKOLENIA ZAWODOWE: bezpłatne, indywidualnie dobrane do potrzeb Uczestników (Uczestnicy szkoleń otrzymują stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie ZUS, sfinansowanie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem, sfinansowanie kosztów egzaminów i wydania uprawnień zawodowych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie)  

STAŻE ZAWODOWE: minimum 3-miesięczne (Uczestnicy staży otrzymują stypendium 1536,50 zł „na rękę” miesięcznie, ubezpieczenie ZUS, zwrot kosztów dojazdu na staż) 

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE: dostępne dla wszystkich Uczestników projektu. 

POŚREDNICTWO PRACY: dostępne dla wszystkich Uczestników projektu. Pośrednicy pracy znajdą stabilne zatrudnienie dla minimum 60% Uczestników projektu. 

Uczestniczka/Uczestnik projektu w związku z udziałem w projekcie jest uprawniony/y do otrzymania refundacji kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia i/lub nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z udziałem w projekcie.

REKRUTACJA DO PROJEKTU: JEST PROWADZONA CYKLICZNIE. Szczegółowe informacje na temat sposobu zgłoszenia się do projektu są zamieszczone w Regulaminie projektu. 

 

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA. 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

 

W projekcie nie mogą brać udziału Uczestnicy innych projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

UWAGA! Zakaz uczestnictwa w innym projekcie dotyczy całego okresu udziału w niniejszym projekcie, tj. będzie weryfikowany przez cały okres uczestnictwa w projekcie, a nie tylko w momencie przystąpienie do projektu.  

 

Projekt zapewnia skorzystanie ze wsparcia byłym Uczestniczkom/Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanym w ramach Osi 9 RPO WM (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego).  
 
Wszystkie osoby składające dokumenty rekrutacyjne do projektu, w przypadku, gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy, zobowiązane są do dostarczenia wraz z Kwestionariuszem rekrutacyjnym oryginału zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że nie są zgłoszone do ubezpieczenia społecznego i/lub ubezpieczenia zdrowotnego. 

Osoby odchodzące z rolnictwa przedstawiają zaświadczenie z KRUS o tym że są objęte ubezpieczeniem. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI. 

 

Telefon: 519746920 lub 12 412 13 00 

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (do pobrania na dole strony) wraz z załącznikami. 

 

BIURO PROJEKTU: 

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.  

ul. Andrzeja Sokołowskiego 6

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku. 

TELEFON:  519746920   lub 12 412 13 00 

E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 

 

BIURO PROJEKTU JEST DOSTĘPNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

W przypadku problemów z odczytaniem lub zrozumieniem Regulaminu lub dokumentów rekrutacyjnych do projektu prosimy o zgłoszenie tego typu problemów na numer telefonu: 519746920    lub 12 412 13 00 lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu udzielenia pomocy i/lub dostosowania formy lub treści do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. 

 

W celu odpowiedniego przygotowania miejsca i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne. 

 

W przypadku gdy rodzaj niepełnosprawności tego wymaga Realizator projektu zapewni szczególne warunki realizacji danej formy wsparcia oraz wsparcie w zakresie procesu rekrutacji. Potrzebę dostosowania wsparcia adekwatnie do rodzaju niepełnosprawności prosimy zgłaszać mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu519746920 lub 12 412 13 00

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt. 
 
REALIZACJA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN: 
W biurze projektu uzyskają Państwo pełną informację na temat realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie. 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej
 
Z dniem 04.05.2021 r. uległ zmianie Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „APAP POWER KOM – Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego” . Pliki z aktualną wersją dokumentów znajdują się poniżej.

 

 

 AKTUALNOŚCI

 strzałka na zielonym tle

 

Załączniki
Nazwa plikuOpisWaga
Download this file (10_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_16.09.2021.PDF)10_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_16.09.2021.PDF 12 kB
Download this file (13_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_21.10.2021.PDF)13_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_21.10.2021.PDF 12 kB
Download this file (18_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_05.01.2022.PDF)18_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_05.01.2022.PDF 12 kB
Download this file (7_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_29.07.2021.PDF)7_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_29.07.2021.PDF 13 kB
Download this file (9_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_09.09.2021.PDF)9_LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_09.09.2021.PDF 12 kB
Download this file (APAP3  plakat A3 RGB ekrany (2).jpg)APAP3 plakat A3 RGB ekrany (2).jpg 3738 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_20.05..xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_20.05..xls 135 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_08.06.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_08.06.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_24.06.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_24.06.2021.xls 139 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_31.05.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_CZERWIEC_2021_aktualizacja_31.05.2021.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja_03.12.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja_03.12.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja_10.12.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_GRUDZIEŃ_aktualizacja_10.12.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2021_20.04.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_KWIECIEŃ 2021_20.04.2021.xls 114 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_2021_aktualizacja30.06.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LIPIEC_2021_aktualizacja30.06.2021.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021_aktyalizacja_10.11.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021_aktyalizacja_10.11.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021_aktyalizacja_18.11.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LISTOPAD_2021_aktyalizacja_18.11.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_LUTY.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_21.04.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_21.04.2021.xls 123 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_aktualizacja_DNIA_25.05.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_aktualizacja_DNIA_25.05.2021.xls 126 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_aktualizaja_DNIA_14.05.2021 .xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_MAJ_2021_aktualizaja_DNIA_14.05.2021 .xls 125 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_07.10.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_07.10.2021.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_15.10.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_15.10.2021.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_28.09.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_PAŹDZIERNIK_2021_aktualizacja_28.09.2021.xls 136 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021_aktualizacja_10.08.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021_aktualizacja_10.08.2021.xls 141 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021_aktualizacja_29.07.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_SIERPIEŃ_2021_aktualizacja_29.07.2021.xls 140 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_12.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_12.01.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_14.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_14.01.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_17.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_17.01.2022.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_19.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_Styczeń_aktualizacja_19.01.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ_aktualizacja_24.01.2022.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_STYCZEŃ_aktualizacja_24.01.2022.xls 137 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021_aktualizacja_09.09.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021_aktualizacja_09.09.2021.xls 138 kB
Download this file (Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021_aktualizacja_28.09.2021.xls)Harmonogram realizacji zadań merytorycznych_na_miesiąc_WRZESIEŃ_2021_aktualizacja_28.09.2021.xls 138 kB
Download this file (I_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_09.05.2021.PDF)I_LISTA_RANKINGOWA_PODSTAWOWA_09.05.2021.PDF 17 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_04.11.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_04.11.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_07.10.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_07.10.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_10.11.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_10.11.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_12.08.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_12.08.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_13.01.2022 .PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_13.01.2022 .PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_14.10.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_14.10.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_23.12.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_23.12.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_27.01.2022.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_II_27.01.2022.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_09.06.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_09.06.2021.PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_11.05.2021.pdf)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_11.05.2021.pdf 44 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_13.05.2021.pdf)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_13.05.2021.pdf 38 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_DNIA_27.05.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_cząstkowa_CYKL_I_DNIA_27.05.2021.PDF 13 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_DNIA_02.06.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_DNIA_02.06.2021.PDF 12 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_DNIA_20.04.2021.pdf)LISTA_RANKINGOWA_DNIA_20.04.2021.pdf 46 kB
Download this file (LISTA_RANKINGOWA_DNIA_27.05.2021.PDF)LISTA_RANKINGOWA_DNIA_27.05.2021.PDF 13 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf)OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf 92 kB
Download this file (OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH_ON.pdf)OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH_ON.pdf 146 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 04 maja 2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 04 maja 2021.pdf 335 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 26  kwietnia_dla_ON.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE zmiana 26 kwietnia_dla_ON.pdf 369 kB
Download this file (REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_dla_ON zmiana 04 maja 2021.pdf)REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE_dla_ON zmiana 04 maja 2021.pdf 374 kB
Download this file (UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU _dla_ON.pdf)UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU _dla_ON.pdf 88 kB
Download this file (Umowa użyczenia samochodu.pdf)Umowa użyczenia samochodu.pdf 114 kB
Download this file (WNIOSEK STAŻOWY APAP KOM.docx.pdf)WNIOSEK STAŻOWY APAP KOM.docx.pdf 254 kB
Download this file (WNIOSEK STAŻOWY APAP KOM_dla_ON.pdf)WNIOSEK STAŻOWY APAP KOM_dla_ON.pdf 326 kB
Download this file (WNIOSEK ZWROT  KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM.pdf)WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM.pdf 104 kB
Download this file (WNIOSEK ZWROT  KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM_dla_ON.pdf)WNIOSEK ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM_dla_ON.pdf 212 kB
Download this file (Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf)Wniosek_do_ZUS_edytowalny.pdf 1310 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM.pdf 104 kB
Download this file (ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM_dla_ON.pdf)ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU APAP KOM_dla_ON.pdf 172 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu .pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu .pdf 56 kB
Download this file (Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf)Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf 48 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM.pdf)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM.pdf 279 kB
Download this file (Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM_dla_ON.pdf)Załącznik nr 1 - Kwestionariusz Rekrutacyjny APAP KOM_dla_ON.pdf 244 kB

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom