PROJEKTY

Projekt ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego - II EDYCJA

 

 

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o. rozpoczyna realizację projektu: "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego - II EDYCJA".

Projekt jest finansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem projektu jest zwiększenie adaptacyjności zawodowej 110 osób  (w tym 66 kobiet), będących pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonymi zwolnieniem z pracy lub osobami zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa -  mieszkańców woj. małopolskiego, poprzez umożliwienie im podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub podjęcia samozatrudnienia, dzięki zapewnieniu możliwości nabycia udokumentowanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji i środków finansowych do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w efekcie udziału w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym, które będzie realizowane na terenie całego woj. małopolskiego  do 30.09.2026 i zakończy się utrzymaniem lub podjęciem zatrudnienia lub podjęciem samozatrudnienia przez minimum 77 % Uczestników projektu.

Grupa docelowa projektu (Uczestnicy projektu) to  osoby, które mieszkają na terenie województwa małopolskiego, w tym wyłącznie:

- pracownicy przewidziani do zwolnienia,

- pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy,

- osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika - to jest osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadające źródła dochodu

- osoby odchodzące z rolnictwa - to jest rolnicy i domownicy rolników - wyłącznie osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów rekrutacyjnych oraz dokumentów, które będą wymagane do osób zainteresowanych udziałem w projekcie zostaną podane w Regulaminie rekrutacji.

 Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących RODZAJÓW WSPARCIA:

 - Identyfikacja indywidualnych potrzeb Uczestników projektu: Indywidualne Poradnictwo         Zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania/IPD,

 - Pośrednictwo pracy

 - Poradnictwo zawodowe,

 - Wsparcie psychologiczne,

 - Szkolenia zawodowe,

 - Staże zawodowe,

 - DOTACJE na rozpoczęcie działalności gospodarczej - planowane jest udzielenie 15 dotacji w   wysokości średnio 29 000,00 zł,

 - Dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy.

 - Wsparcie towarzyszące - zapewnienie opieki nad osobą wymagającą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i/lub dzieckiem/dziećmi do lat 7) - realizowane wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia w projekcie.

Rezultatem projektu będzie utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia lub podjęcie samozatrudnienia przez minimum 77 % Uczestników projektu.


Wartość projektu: 2 056 073,04 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:  1 747 001,46 zł.

 

Biuro projektu:

Grupa Doradcza Projekt spółka z o.o.

Osiedle Złotej Jesieni 14 pokój 101

telefon kontaktowy: 519 746 940

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom