• biuro@gdp-krakow.pl
  • +12 412 13 00

Dział

Nasze usługi

KOMPLEKSOWO REALIZUJEMY: 

 

Szkolenia Projekt  Narzędzia badawcze  Doradztwo HR

 

 

USŁUGI SZKOLENIOWE DLA FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

 

Opracowujemy i realizujemy szkolenia oraz warsztaty „szyte na miarę”, a także szkolenia typu on the job training (w tym coaching i mentoring). W 2008 roku uzyskaliśmy wpis do RIS , a w roku 2010 akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie realizowania usługi szkoleniowej pn. " Akademia trenera i coachc PSZ". Tworząc poszczególną ofertę szkoleniową zawsze kierujemy się trzema podstawowymi zasadami, które jednocześnie stanowią stabilny filar naszej firmy:

 

WIEDZA - niezbędna w podejmowaniu trafnych decyzji, 

 

ROZWÓJ - istostyny w dążeniu do doskonalenia, 

 

ETYKA - ważny drogowskaz we właściwym postępowaniu. 

 

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI

 

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu pozyskania środków, począwszy od przeprowadzenia analizy mozliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletu projektu i wniosku aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania. Nasza firma oferuje pomoc w zarządzaniu projektem zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej. Mamy doświadczenie w realizacji procesów planowania inwestycji, ubiegania się o dotacje ze śrdoków UE i zarządzania dofinansowanymi projektami.

 

DIAGNOZY FUNKCJONOWANIA ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ 

 

Oferujemy nowe, intuicyjne E-narzędzia, dzięki którym możemy przeprowadzić weryfikację w systemie działania jednostek administracji publicznej. Skupiamy się na trzech głównych diagnozach. Pierwsza z nich to diagnoza satysfakcji pracowników, z której pozyskamy także informacje na temat słabych i mocnych stron urzędu. Kolejna, odnosi się do diagnozy satysfakcji klientów obsługiwanych przez urząd. Następna, to badanie dotyczące kultury oragnizacyjnej w urzędzie.

Uzupełniającymi narzędziami wspomagającymi rozwój kapitału ludzkiego są: macierz kompetencji oraz ocena okresowa pracowników. 

 

BADANIA HR DLA FIRM I ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH

 

Zmiany gospodarcze znacznie wywierają wpływ na rynak pracy. Wychodząc temu zjawisku na przeciw dostarczamy wachlarz usług obejmujący doradztwo personalne i dobór pracowników, organizację pracy w przedsięborstwie w zakresie elastycznych form pracy i zatrudnienia oraz reorganizację zatrudnienia, czyli programy typu Outplacement. Umażamy, że tylko zatrudnienie produktywne, które nie zawiera ani pozornego ani nadmiernego zatrudnienia jest firmie relnie potrzebne. 

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Świadczymy róznież usługi z zakresu pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nr wpisu do Agencji Zatrudnienia 6101).

 

 

Przedstawione wyżej propozycje współpracy rozwijamy na życzenie w sposób indywidualny i szczegółowy, biorąc pod uwagę zróżnicowaną sytuację poszczególnych jednostek i ich indywidualne potrzeby.

a eu, finibus tempus nisi.

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy