Aktualności

Informacja o projekcie "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego - II EDYCJA"

 

Szanowni Państwo w związku z pytaniami dotyczącymi rekrutacji do projektu: "ADAPTER ZAWODOWY dla mieszkańców woj. małopolskiego - II EDYCJA" uprzejmie informujemy, iż ze względu na przedłużający się proces podpisywania umowy o dofinansowanie rekrutacja do projektu rozpocznie się w lipcu br.

Wszystkie informacje na temat zasad rekrutacji oraz wymaganych dokumentów zostaną podane na stronie internetowej Grupy Doradczej Projekt spółka z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu przewidziane jest udzielenie 15 dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości średnio 29 000,00 zł.

Udzielenie dotacji będzie poprzedzone badaniem predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej, a także udziałem w szkoleniu na temat zasad rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Po zakończeniu szkolenia osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji składają biznesplany, które będą podlegać ocenie.

W projekcie przewidziane jest udzielenie dotacji w pierwszej kolejności osobom, które zostały zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika - to jest osobom pozostającym bez zatrudnienia, które utraciły pracę (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadającym źródła dochodu.

 

Rekrutacja rozpocznie się w lipcu. Proces przyznawania dotacji zakończy się nie później niż w dniu 31 października br.

 

Zachęcamy do bieżącego sprawdzania aktualności dotyczących projektu.

 

O naszej

Firmie

Jesteśmy firmą konsultingową istniejącą od 2007 roku.

Zajmujemy się wspieraniem instytucji publicznych oraz firm prywatnych w procesie planowania i realizowania projektów kształtujących ich rozwój gospodarczy i organizacyjny.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania środków unijnych, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku aż do jego końcowego rozliczenia.  

czytaj więcej

Partnerzy z którymi

Współpracujemy

 
  • grafika przedstawia Logotyp - Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych
  • grafika przedstawia Logotyp - Urząd Pracy
  • grafika przedstawia Logotyp - partner E!volve
  • grafika przedstawia Logotyp - Organizacja Przyjazna Rodzicom